BICIKLISTIČKI GRADIĆI
HOTELI • ODMARALIŠTA • TRGOVAČKI CENTRI

Edukativni biciklistički gradiči su vrlo zanimljiv prijedlog za trgovačke centre, hotele i odmarališta. Dakako, ovakav događaj nekoliko puta godišnje može privući mnoge obitelji sa djecom, a lokalni mediji rado objavljuju i podržavaju događaje koji povećavaju bezbjednost djece.
Često događaji koje koriste biciklistički gradići postaju ciklični i dugoočekivani sastanci u kojima osim djece i roditelja dragovoljno sudjeluju i predstavnici gradova, općina, policije i gradske straže.

Gradić se može trajno postaviti jer su elementi opreme otporni na vremenske uvjete. Biciklistički gradić (ovisno o veličini) dvije osobe postavljaju u vremenu od 30 do 90 minuta. Semafori se napajaju baterijama, tako da nije potreban pristup utičnici. Nakon pakiranja sva oprema zauzima manje od 2 m2.

BICIKLISTIČKI GRADIĆI ZA HOTELE, TRGOVAČKE CENTRE I ODMARALIŠTA

Close Menu